Ansatte – Københavns Universitet

Engerom > Ansatte

Nieves Hernández-Flores

Nieves Hernández-Flores

Lektor

Forholdet mellem sprog og samfund/kultur i den spansktalende verden. Tilgang: pragmatik og diskursanalyse med særlig fokus på høflighed og facestudier. Videnskabelige emner: interkulturalitet, ideologi og identitet med fokus på sproget i samtalen, i medierne, i reklamerne og i den politiske diskurs.

Primære forskningsområder

 • Pragmatik
 • Høflighed og face studier
 • Diskursanalyse
 • Samtalestudier
 • Interkulturalitet
 • Diskurs og identitet
 • Diskurs og ideologi
 • Mediestudier

Aktuel forskning

 • Participant in interdisciplinary research project "Social, economic and cultural implications of antibiotic resistance" (WP6. "Societal issues and governance"). University of Copenhagen. In collaboration with Dr. Sandi Michele de Oliveira, Portuguese section, ENGEROM, KUA.
 •  Participant in research project Instrumentos metodológicos para la recolección de datos socio-pragmáticos en contextos culturales y situacionales específicos(‘Methodological Instruments for the Collection of Socio-Pragmatic Data in Specific Cultural and Situational Contexts’), directed by Dr. Diana Bravo, Stockholm University in collaboration with Universidad del Atlántico, Barranquilla (Colombia). Funding from the Faculty of Humanities, Stockholm University.
 • Participant in research platform Norm, Variation and Linguistic Change. (ENGEROM, University of Copenhagen) Research on pragmatic variation.

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Lingvistik
 • Pragmatik
 • Face og høflighed studier
 • Diskursanalyse
 • Kritisk diskursanalyse
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation
 • Interkulturelle kommunikation
 • Sociolingvistik
 • Mediernes diskurs
 • Politisk diskurs
 • Reklamediskurs

ID: 17536421