Ansatte – Københavns Universitet

Engerom > Ansatte

Christian Jensen

Christian Jensen

Lektor

Aktuel forskning

  • Forståeligheden af accentueret tale

  • Engelsk som undervisningssprog på universiteterne
  • Betydningen af udtale for opfattelsen af sproglig og faglig kompetence

  • Engelsktalendes opfattelse af danskeres engelskudtale

Interesseområder

Ud over de nævnte forskningsområder:

  • Taleteknologi
  • Udvikling og anvendelse af internetbaseret software til støtte for indlæring af udtale

Primære forskningsområder

  • Engelsk udtale (kontrastiv fonetik og fonologi)
  • Tilegnelse af og undervisning i udtale
  • Talesprogsprosodi (tryk/accent)
  • Engelsk som undervisningssprog på universiteterne

ID: 918279