Videnskabeligt personale – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Ansatte > Videnskabeligt personale

Tue Løkkegaard

Tue Løkkegaard

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

Projekttitel: Det ubemærkedes æstetik. En undersøgelse af hverdagen i nyere fransk litteratur
Projektstart:  1. september 2014
Vejleder: Carsten Meiner

Formålet med projektet er at foretage en undersøgelse af hverdagens position og muligheder i nyere fransk litteratur. Projektet arbejder med litteraturen ud fra en interdisciplinær position mellem litteratur, sociologi og etnologi, hvor empiriske studier blandes med litterære funktioner. Æstetiske virkemidler åbner her for en social og etisk samt sanselig og affektiv forståelse af hverdagens strukturer og dynamik. Projektet tager det udgangspunkt, at hverdagen konstituerer noget grundlæggende for vores erfaring og position i verden.
Ud fra en topologisk metode foretages næranalyser af værker af forfattere som Georges Perec, Annie Ernaux, François Bon, François Maspero og Leslie Kaplan.
Disse værker har bl.a. en fælles interesse i en beskrivelse af virkeligheden, hvor fokus på hverdagen udspringer fra en socio-fænomenologisk position og en materialistisk tilgang til erfaringen.
Den topologiske strategi vælges for at undersøge, hvordan disse værker relaterer sig til centrale temaer forbundet med hverdagen. Projektet undersøger, hvordan de valgte topoi er i dialog med hinanden, og hvordan denne dialog kan fremskrive et nyt blik på såvel hverdagens upåagtede side som litteraturens muligheder. Hverdagen positioneres ikke som en lukket enhed, men bør tænkes og opleves som et aktivt og flertydigt netværk af forbundne praksisser, strukturer, individer, muligheder og begrænsninger.

Primære forskningsområder

Everyday Life Studies; Georges Perec; Paris and Literature; Annie Ernaux; François Bon; Everyday Life and Literature; Collective Memory; French Poststructuralism; Theory of Topology; French Literature; Social Aesthetics

ID: 122746129