Bibliotekernes databaser – Københavns Universitet

Engerom > Biblioteker > Kataloger

Bibliotekskataloger - Biblioteksdatabaser   

1 - Søgning i institutsamlingerne i bygning 23

Læg mærke til at der kun kan søges på bog- og tidsskrifttitel niveau. Indhold i bøger og tidsskrifter skal søges via artikelbaser/-bibliografier (cf. nedenstående fx Ebscohost, Proquest i Elektra, som så henviser til evt. fuldtekstudgave. Se desuden i venstremenu om Periodika under Samlingerne og Søgemodel under Vejledninger)

  • Ny Rex version
  • Rex-EnGeRom
    >Engelsk (ca. 27.000 bind)
    >Germansk (Tysk og Nederlandsk) (ca. 18.000 bind)
    >Romansk (ca. 70.000 bind)

2 - Søgning i Det Kongelige Biblioteks/KUB's onlinekataloger

3 - Søgning på landsplan - danske biblioteker 

4 - Søgning på internationalt plan - fx via