Det Frie Forskningsråd og Carlsbergfondet efterår 2017 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Forskning > Forskningsstøtte > Det Frie Forskningsråd...

Det Frie Forskningsråd og Carlsbergfondet efterår 2017

Deadline for at søge om husningstilsagn på Engerom i forbindelse med en ansøgning til Det Frie Forskningsråd (DFF) og/eller Carlsbergfondet er onsdag d. 16. august. Ansøgninger sendes til egr-forsk@hum.ku.dk

Fra august kan forskningsstøttemedarbejder Charlott Hoffmann Jensen kontaktes for sparring og budgethjælp. 

Hvis du ønsker at søge midler til et kollektivt projekt hos DFF, er der i år to muligheder: Forskningsprojekt 1 med et max beløb på 1.8 mill og forskningsprojekt 2 med max beløb på 4.1 mill.