Konferencer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Forskning > Konferencer

Konferencer på Engerom

At organisere en konference eller lignende kan være en krævende opgave. Der er mange detaljer at holde styr på og mange praktiske ting at tage hensyn til.

For at kunne facilitere afholdelsen af denne type arrangementer på bedst mulige måde, har Instituttet oprettet et konferenceteam, som har til opgave at sikre, at der er assistance til de mange praktiske gøremål i forbindelse med organisationen af et større arrangement som en konference eller workshop.

Skal du til at arrangere en konference, et seminar eller en workshop på Engerom? Eller går du med planer om at gøre det i fremtiden? Så kan du finde hjælp til det her.

Det første, du skal sørge for, er at indhente accept fra Institutlederen. Dette er vigtigt for den samlede planlægning og strategi på Instituttet, hvori arrangementet skal indpasses. Det er en prioritet for ledelsen at huse konferencer og seminarer og det er vigtigt, at disse bliver synliggjort såvel internt som eksternt. Ledelsen ser endvidere velvilligt på og opfordrer til at man afsøger muligheder for generelt at tiltrække store arrangementer til Instituttet.

For at der er så meget tid som muligt til planlægningen, er det er vigtigt, at du kontakter os, så tidligt som muligt på e-mail.

Eksterne bevillinger til afholdelse af konferencer.

Der findes flere, også mindre fonde og legater, som giver bevillinger til konferencer. De store fonde Carlsberg og FKK kan dog kun søges om efteråret. Men hvor Carlsberg allerede giver svar i december, skal man være opmærksom på, at FKK, på grund af en lang og grundig bedømmelsesproces, først giver svar i begyndelsen af juni. Ønsker man derfor at afholde en konference i foråret, skal man altså søge FKK halvandet år inden.

Hvis man søger eksterne midler er det vigtigt at man giver besked til Instituttet, så der kan oprettes en projektkonto til formålet. Hvis man benytter sin egen konto til konferencebevillinger vil man kunne få problemer med Skat senere.

Hjælpemidler

Som en hjælp til planlægningen fra idé til udførelse finder du her tre dokumenter med relevante oplysninger dels til inspiration og dels til holde styr på processen.

Konferencemodeller er en beskrivelse af forskellige typer konferencer, hvor forskellige elementer, som deltagere, fokus og tilhørere beskrives.

En trin-for-trin guide til hvordan en konference arrangeres indeholder 15 punkter, som er værd at huske på, når man vil arrangere en konference.

Konferencetjekliste - Deadlines er et afkrydsningsskema, så man kan holde styr på, om man i tide får bestilt administrative aktiviteter så som hjemmeside, lokalebooking eller bestilling af konferenceartikler. Listen indeholder administrative aktiviteter, hvornår de senest skal bestilles, hvem man skal henvende sig til og en afkrydsningsboks.