Linguistische Grundlagen für den Sprachunterricht – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Forskning > Nye publikationer af Engeroms forskere > Linguistische Grundlag...

16. november 2016

Linguistische Grundlagen für den Sprachunterricht

Peter Colliander, Hans Drumbl, Doris Höhmann, Svitlana Ivanenko, Dagmar Knorr og Sandro Moraldo (red). bu,press. bozen, bolzano university press 2016

Antologien indeholder bedrag fra Internationale Deutschlehrertagung 2013 i Bolzano/Italien, der alle omhandler tysk sprogbrug set ud fra lingvistiske synsvinkler både af mere teoretisk og af mere praktisk art. Kapiteloverskrifter: „Von der Grammatik(-theorie) zum sprachlichen Handeln“, „Wortschatz und Phraseologie“, „Textsorten und Textfunktionen“, „Textkompetenz – Textrezeption und Textproduktion“, „Gesprächs- und Redekompetenz“ og „Berufs- und Fachsprachen“. Forfatterne kommer fra alle de dele af verden, hvor der undervises i tysk, og håber gennem deres artikler at give inspiration og nye impulser til fagfæller. Du kan finde bogen her