Satsningsområder på Engerom – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Forskning > Satsningsområder

Satsningsområder på Engerom

I overensstemmelse med Instituttets strategiplan for 2012 til 2016 er der oprettet en række forskningsplatforme. Gennem dannelsen af disse platforme er det muligt at bidrage til styrkelsen af eksisterende berøringsflader mellem de enkelte forskere og forsknings-grupper på tværs af fag og forskningsfelter. Platformene vil i denne periode udgøre rygraden i de forskningsstrategiske aktiviteter ved Engerom. Således vil der hvert semester med udgangspunkt i platformene fastlægges forskningsarrangementer, som vil gøre det muligt for interesserede kolleger og studerende at følge med i realiseringen af strategien. Et væsentligt element ved dannelsen af disse forsknings-platforme er, at de fungerer som fundament for et bredere forskningsfællesskab, der rækker ud over institut-, fakultets, og institutionsgrænser, hvorved de er med til at realisere fakultetets plan om at skabe initiativer på tværs af de enkelte institutter.