Norm, Variation, Sprogforandring – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Forskning > Satsningsområder > Norm, Variation, Sprog...

Norm, Variation, Sprogforandring

Koordinator: Anita Berit Hansen

Med sprogvidenskabens drejning midt i det 20. århundrede fra overvejende systemorienterede til primært brugsorienterede retninger skete der også et skift i synet på sprogforandringsmekanismer. De strukturalister, der havde interesseret sig for sprogforandring overhovedet, havde søgt sproginterne forklaringer på forandring. Den nye bølge af brugsorienterede lingvister, især repræsenteret af sociolingvisterne og pragmatikerne, benægter ikke eksistensen af interne faktorer bag sprogforandringer, men koncentrerer sig om at belyse en række sprogeksterne faktorer, som de mener bærer en større del af forklaringspotentialet bag ændret sproglig adfærd inden for et sprogsamfund. Disse eksterne forhold har at gøre med den iboende variation, der præger ethvert levende sprog (variation mellem talende, mellem situationer, mellem genrer) og dermed med sprogets signal- og identitetsværdi og dets kontekstforankring. Afdækningen af processen bag sprogforandring går for sociolingvisten derfor nødvendigvis gennem et studium af sprogbrugen i praksis. Spørgsmålene om variationernes art og forandringernes tempo og beskaffenhed er koblet til spørgsmålet om sproglige normer. Hvordan opstår nye sprognormer, og hvad fortæller disse mekanismer os om sprogets beskaffenhed som kommunikationsinstrument?

På Københavns Universitet har interessen for variation og sprogforandring en stor plads i forskningsmiljøerne, ikke mindst på fremmedsprogsfagene. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom) huser således i øjeblikket en gruppe (platform) af forskere, der fokuserer på problemstillinger i engelsk, tysk, fransk, italiensk, portugisisk, spansk der kan samles under overskriften ”Norm, variation og sprogforandring”. Den forskning, der udføres, leverer konkrete belysninger af variations- og forandringsfænomener i de respektive sprog, nogle primært i nyere perspektiv, andre over længere tidshorisonter. Vi bidrager herigennem internationalt også med forskellige teoretiske afklaringer inden for aktuelle sprogvidenskabelige diskussioner om norm, variation og forandring (konstruktionsgrammatiske, grammatikaliseringsteoretiske, sociolingvistiske, pragmatiske, perceptionsteoretiske), således at 1960'ernes oprindeligt noget snævrere fokus på variation og eksterne faktorer nu er væsentligt udvidet og nuanceret.

Alle involverede arbejder ud fra sprogbrugsdata, som i stigende grad udgøres af store elektroniske korpora , og visse af projekternes problemstillinger er direkte knyttet til, hvad disse samlinger af sprogligt materiale kan bruges til i forhold til studier af (ændringer i) sproglig acceptabilitet. Et relevant aktuelt forskningsspørgsmål er derfor: ”Hvordan kan sprogdata fra store elektroniske korpora bidrage til at belyse spørgsmålene om variation og normative forandringer i sprogbrug?”. Nogle ser særligt på, hvordan visse typer af ændringer synes at gå i retning af en informalisering eller demokratisering af sprogene, og arbejder altså med spørgsmålet ”Hvilket forhold er der mellem situationel (diafasisk) variation og sprogforandring? Er det sådan, at varianter (fonetiske, morfologiske som syntaktiske) brugt i uformelle situationer eller i spontan tale ofte vinder frem og bliver den nye standard? Og hvorfor?”. Disse spørgsmål er på et overordnet plan knyttet til aktuel forskning i standardsprog og sprogideologi, og vores platform leverer på mange måder et fremmedsprogligt modstykke til forskningen i dansk sprog ved Sprogforandringscentret (NFI, KU). Andre igen går i dybden med kontekstforankringens rolle for de sproglige former (deixis), og hvordan ændringer i samfundsforhold over tid kan ændre udgangspunktet for kommunikation og dermed sprogbrugen.

Kontrastive og typologiske problemstillinger spiller desuden en væsentlig rolle for flere af platformens medlemmer. Den intersproglige variation (dansk-fremmedsprog, eller fremmedsprogene indbyrdes) undersøges både for at forstå potentialet i variation og sprogstruktur på et mere overordnet plan og for at forstå de didaktiske udfordringer fremmedsprogene byder på.

Med de forskellige sproglige udgangspunkter, som forskerne har, og med den varierede brug af tekstkorpora, herunder talesprogskorpora (nogle indsamlede af forskerne selv), er der derfor i øjeblikket en meget frugtbar ramme for forskning i norm, variation og sprogforandring ved Engerom. Den indsigt, vi kan frembringe om disse aspekter, kan aktivt integreres i og nuancere de studerendes indlæring af instituttets respektive fremmedsprog.

Overordnede forskningsspørgsmål

  • Hvordan udvikles og vedligeholdes normer for sprogbrug og sproglig adfærd i de sprogsamfund,  sprogene tales i?
  • Hvordan kan tale- og skriftsprogskorpora kaste lys over og forbedre vores forståelse af norm, variation og forandring i de respektive sprog?
  • Hvordan kan kontraster mellem sprogbrugsmønstrene i de forskellige sprog og kulturer hjælpe os til at forstå potentialet i variation og struktur i det menneskelige sprog?
  • Hvordan kan studiet af kontraster kaste lys over de L2-vanskeligheder, som sprogene repræsenterer for dansktalende? (her samarbejdes med platformen ”Sprog i de videregående uddannelser”)

Involverede forskere

NavnTitelTelefonE-mail
de Oliveira, Sandi MicheleLektor +45 353-28430E-mail
Farø, Ken JoensenLektor +45 22 84 61 21E-mail
Hansen, Anita BeritLektor +45 353-28450E-mail
Heier, AnkeAdjunkt +45 353-30020E-mail
Hernández-Flores, NievesLektor +45 353-28441E-mail
Jensen, ChristianLektor +45 353-30019E-mail
Jensen, Kim EbensgaardLektor +45 353-33802E-mail
Kappa, KatherinePh.d.-stipendiat +45 353-35794E-mail
Kragh, Kirsten A. JeppesenStudieleder +45 353-28591E-mail
Lewandowski, WojciechPostdoc +45 353-35986E-mail
Lindschouw, Jan JuhlLektor +45 353-28432E-mail
Mortensen, JanusLektor +45 353-34020E-mail
Pedersen, JohanLektor +45 353-28428E-mail
Rotne, Lene +45 353-30083E-mail
Schøsler, LeneEmerita +45 353-30016E-mail
Strudsholm, ErlingLektor +45 353-28437E-mail