Sprog i de videregående uddannelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Forskning > Satsningsområder > Sprog i de videregåend...

Sprog i de videregående uddannelser

Koordinator: Jan Lindschouw

Med internationaliseringen af universiteter og videregående uddannelser er der øget fokus på de betydninger og funktioner, som sprog tillægges for såvel akademiske studier som akademisk arbejde i og uden for universitetet.  Spørgsmålet om, hvad der kendetegner akademisk sprog, og hvordan denne del af de studerendes sprogfaglige repertoire kan udvikles bliver ekstra aktuelt. Det kræver mere viden baseret på analyser af sprogbrug og sprogtilegnelse på universitetet og et fokus på kvalitet og effekt af pædagogisk metodeudvikling. Internationaliseringen gør det ligeledes relevant at se på indholdet i fremmedsprogsfagene og især at se med friske øjne på relationen mellem de studerendes forudsætninger, behov og fremtidsplaner. Desuden giver udviklingen anledning til at eksperimentere med nye former for universitetspædagogik, herunder med samtænkning mellem sprog og fag.

Hovedsigtet med arbejdet i denne platform er en tæt integration af sprogforskningen i undervisningen og undervisningen i sprogforskningen, hvilket lægger op til inddragelse af de studerende i sproglige forskningsprojekter og af forskningsmetoder i undervisningen.

Mere specifikt arbejder platformen inden for følgende områder:

  • Forskning i akademisk sprog og sprogbrug inden for forskellige sproglige domæner og genrer.
  • Forskning i fremmedsprogstilegnelse, læringsprocesser/redskaber (IT).
  • Forskning i samspillet mellem sprog, kultur og samfund.
  • Udvikling af forskningsbaseret sprogfærdighedsundervisning i fransk, spansk, tysk, italiensk, portugisisk og engelsk.
  • Udvikling af måder til at afdække de studerendes sproglige niveau ved indgangen til fremmedsprogsstudierne.
  • Styrket brug af digitale informationskilder, f.eks. elektroniske tekstkorpora, til udvikling af de studerendes sproglige viden og opmærksomhed.

Flere af platformens medlemmer er involveret i Københavns Universitets sprogsatsningsstrategi 2016 og Konsortiet for sprog- og fagdidaktik i folkeskolen samt Det humanistiske fakultets tiltag i relation til samarbejdet med professionshøjskolerne.

Involverede forskere

Dorte Albrechtsen (DA), Peter Colliander (PC), Petra Daryai-Hansen (PDH), Kimberly Chopin (KC), Slobodanka Dimova (SD), Ken Farø (KF), Lisbeth Verstraete-Hansen (LVH), Anke Heier (AHE), Birgit Henriksen (BH), Anne Holmen (AHO), Anne Sofie Jakobsen (ASJ), Rawand Samal Jalal (RSL), Christian Jensen (CJ), Sanne Larsen (SL), Jan Lindschouw (JL), Stephanie Kim Löbl (SKL), Janus Mortensen (JM), Sandi Michele de Oliveira (SMO), Johan Pedersen (JP), Lene Rotne (LR), Anna Sandberg (AS), Joyce Kling Soren (JKS), Erling Strudsholm (ES).

Samarbejdspartnere

Central European University (Budapest); Charles University, Prag, Tjekkiet; Chinese University, Hong Kong; Collège d’Europe (Brügge); CultNet, koordineret af Michael Byram; DASTEN netværk om sprogtestning; Durham University, England; European University Institute (Fiesole): FIESOLE Group ‘Fine-tuning Innovative ; European Strategies to Orient Language Education’ http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/MaxWeberProgramme/FiesoleGroup.aspx; Forskningsnetværk om testning i folkeskolen i samarbejde med SD (CIP), Lilian Rohde og Robert Le Revier (UCC); Humboldt University; ICC Global, Global Network on Intercultural Competence, koordineret af Darla Deardorff; ICLHE - Integrating Content and Language http://www.iclhe.org/; Institute of Education (University of London); Konsortiet for Sprogdidaktik i Folkeskolen. BH medlem af styregruppen og formand for faggruppen; DA, AHO og JL er medlemmer; London School of Economics; LUNAS projekt (Velux ansøgerne og Oslo Universitet og Gøteborg Universitet); Pompeu Fabra University (Barcelona); Researching Multilingually, koordineret af Prue Holmes, Richard Fay og Jane Andrews; Rezneke University of Applied Sciences, Letland; Samarbejde mellem CIP og SOL i Lund om WISE workshop (Marie Källkvist og Francis Hult); Simon Fraser University, Canada; Sprogpolitisk netværk med deltagelse af forskere fra Roskilde Universitet, RUC, AAU, og KU; Stockholm University, Sverige; Studiegruppe Sprog og faglighed (AU, CBS, KU, Metropol, RUC, UCC); Tartu University, Estland; Uformelt forskningsnetværk vedr. ordforrådstilegnelse med Norbert Schmitt (Nottingham); Tess Fitzpatrick (Cardiff); Averil Coxhead (Wellington, NZ) og Henrik Gyllstad (Lund); Uformelt samarbejde med sprogcentre på Yale (Nelleke van-Deusen Scholl) og Columbia (Stephane Charitos). Fælles oplæg på konferencer, AAAL i Portland marts 2014, IAIE i Prag september 2014; - Universidad Nacional de La Plata, Argentina; Université du Maine, Frankrig; University of Aukland, NZ; University of Bristol, UK; University of Geneva, Schweiz; University of Helsinki, Finland; University of Iceland, Island; University of Leeds, UK; University of Sheffield, UK; Università di Siena, Italien; University of Southampton, UK; University of Turku, Finland; University of West Hungary, Ungarn; University of Zaragoza, Spanien; Uppsala University, Sverige; Velux ansøgerne (Engerom, Center for Sprogteknologi og Dansk Sprognævn); Vilnius University, Litauen; WUN – Worldwide Universities Network – The Worldwide Challenge of English InlUniv Network – Erasmus Project http://intluni.eu/; Æresdoktor ved KU Professor Alister Cumming, OISE, Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, CANADA.