Sprogområder – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Forskning > Sprogområder

Sprogområder

Europa er oprindelsesstedet for de hovedsprog, som ligger til grund for forskningen på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og derfor ligger hovedvægten af instituttets forskning her.

Med en stærk faglig og forskningsmæssig baggrund i Vest- og Sydeuropas mange nationale sprog og kulturer ser Engerom det som en vigtig opgave at forske i den ændrede rolle som de enkelte europæiske lande og Europa som helhed har gennemløbet op igennem det 20. århundrede.

Engeroms sprogområder er gennem tiden blevet udbredt til store dele af verden. Derfor er instituttets forskere også stærkt engagerede i studier, som vedrører lande, kontinenter og kulturområder udenfor Europa, så som USA, Latinamerika (herunder Brasilien) og Australien. Dette er blandt andet afspejlet i nogle af de forskningscentre, som er forankret på Engerom.

 • Engelsk

  Dækker studier inden for sprog, litteratur og historie i de engelsktalende lande. Desuden studeres sprogets rolle og status i Danmark
   

 • Fransk sprog og kultur

  Beskæftiger sig med sprog og kultur bredt forstået med emner som sprogvariation, talesprog, visuel kultur og (receptions)æstetik og sanser

 • Italiensk sprog og kultur

  beskæftiger sig med italiensk sprog, historie og litteratur i bredeste forstand og ikke mindst sammenhængen mellem disse tre delområder

 • Portugisiske og brasilianske studier

  trækker på koncepter,  teorier og metoder fra både humanistiske og samfundsvidenskabelige discipline

 • Spansk sprog og kultur

  beskæftiger sig bredt med emner som historie, kultur, sprog, litteratur og filosofi i de store områder af verden, hvor der tales spansk

 • Tysk sprog og kultur

  beskæftiger sig med tysk sprog, litteratur, kulturhistorie og samfundsforhold i de tysksprogede lande og transnationalt