Fagråd – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Om instituttet > Studiemiljø > Fagråd

Fagråd

Et godt studiemiljø på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk skabes bl.a. af de studerende selv. En hovedkraft i denne forbindelse er fagrådet.
 
Fagrådet er de studerendes talerør, og repræsenterer de studerende overfor Studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådets repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, udvikling af studieordninger, eksaminer, fagudbud og sociale arrangementer.

Hvis du har et problem eller et forslag, som du mener skal tages op på dit studie, kan du henvende dig til fagrådet.

Desuden er fagrådet med til at arbejde for et bedre studiemiljø. Bl.a. gennem sociale og faglige arrangementer for de studerende. Eksempler på dette kan være teaterture, fester, studieture og meget andet.

Fagrådet drives af studerende for studerende, og diskussionerne finder primært sted på fagrådsmøderne, der typisk holdes en gang om måneden. Alle studerende er naturligvis velkomne til fagrådsmøderne, så tøv ikke med at møde op! Man er med til at bestemme hvad fagrådet skal beskæftige sig med, og er derfor en med til at skabe et spændende og aktivt studiemiljø på instituttet.

Kontakt Fælles fagråd Engerom

Instituttet har et fælles fagråd for alle studier - du er altid velkommen til at kontakte os på fagraad.engerom@gmail.com