Velkommen til Engerom – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Om instituttet > Velkommen til Engerom

Velkommen til Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

At studere moderne sprog giver både en praktisk uddannelse i sprog og en omfattende introduktion til europæisk, men også amerikansk, afrikansk og australsk kultur, litteratur og tænkning. Vore studerende lærer at skrive og tale sproget flydende, og de har mulighed for at vælge mellem en lang række tilbud, herunder lingvistik, oversættelse, litteratur, historie, visuel kultur og international markedskommunikation.

Moderne sprog er blevet undervist på Københavns Universitet i over 200 år. Institut for Engelsk, Germansk og er det største fremmedsprogsinstitut i Danmark med over 1500 studerende og et optag på over 400 nye hvert år.

Uanset om man vælger Portugisisk, Italiensk, Fransk, Tysk, Spansk eller Engelsk, er sprog i centrum for den faglighed, der udfolder sig på instituttet. Vi arbejder med sproget, i sproget og ud fra sproget. Derfor er det vigtigt, at vore studerende hurtigt lærer at beherske sproget. Omtrent halvdelen af kurserne på bachelor-delen har som målsætning at oparbejde kompetencer i at tale flydende både i dagligdags og mere formelle situationer, at skrive essays på fremmedsproget, og at oversætte til og fra fremmedsproget. De studerende vil også udvikle deres læsefærdigheder til et højt niveau. Studiet af litteratur og kultur giver en dybere forståelse, der ikke kan erhverves alene ved at lære sproget, og det fører ind i områder som populærkultur, teater, æstetik, antropologi, kunsthistorie, etik, historie, filosofi, politik, psykologi, teologi og statskundskab.

Kursusstruktur

Uanset hvilket sprog der vælges, er der undervisning i sprogfærdighed, grammatik og oversættelse, og de studerende deltager i forelæsninger og undervisningsforløb om litteratur, litteraturteori og kulturhistorie. Indgangsniveauet er selvfølgelig tilpasset den danske kontekst. På Brasiliansk starter vi på begynderniveau, mens vi på Engelskstudiet arbejder med kultur, litteratur og historie på et internationalt niveau, der forudsætter et solidt kendskab til sproget.

Det første år på BA-studiet har en fast struktur. På BA-delen er de studerende garanteret 12 timers undervisning om ugen. Et ugeskema vil typisk omfatte fire fag med tre timers undervisning til, ofte hver fordelt på 1 times forelæsning og 2 timers holdundervisning.

Senere i løbet af studierne får de studerende mere frihed til at vælge de områder, som de ønsker at fokusere på, ud fra en bred vifte af tilbud på instituttet og fakultetet.

Internationale muligheder.

Vi opfordrer vore studerende til at tilbringe mindst et semester af deres uddannelse i udlandet. Vi har Erasmus-aftaler med gode universiteter over hele Europa, så det er nemt at få et Erasmus-legat og blive indskrevet på et udenlandsk universitet. Det giver de studerende gode muligheder for at forbedre deres sprogkundskaber, lære kulturen bedre at kende, og oparbejde erfaring til et kommende karrierevalg.

Karrieremuligheder

Kandidater med gode sprogkompetencer er efterspurgte på arbejdsmarkedet, og næsten alle vore studerende finder et godt og relevant arbejde. Den seneste ledighedsstatistik for vore fag viser, at kun få af vore kandidater er berørt af ledighed (4,2 % på Engelsk, 3,3 % på Fransk, 7,1 % på Italiensk, 0 % på Portugisisk, 5,5 % på Spansk og 2,1 % på Tysk i 2015). Arbejdsgivere værdsætter sprogkandidater, fordi de er kompetente i et eller to sprog, har førstehåndsviden om andre kulturer og har erhvervet en række kompetencer, der kan overføres til andre områder - ikke kun undervisning og oversættelse, men også HR, ledelse, medier, rådgivning, kommunikation og kulturformidling.

Med venlig hilsen

Jørn Boisen
Institutleder