Michael Wendelborg

Michael Wendelborg

Studiesekretær

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Emil Holms Kanal 6
2300 København S

Telefon: +4535328623
Telefon (Sekretariat): +4535328600
E-mail: nkq901@hum.ku.dk

Arbejdsområde
Skemalægger