Amanda Grimsbo Roswall

Amanda Grimsbo Roswall

Ph.d.-stipendiat

Min forskning fokuserer på fransksproget feministisk teori og litteratur i et transatlantisk perspektiv.

I forbindelse med mit ph.d.-projekt arbejder jeg med feministiske essays (af blandt andre Luce Irigaray) fra 1970’erne og hvordan de gennem deres modtagelse og cirkulation i USA har påvirket tanker om køn og forskellighed i og uden for den akademiske verden. Jeg undersøger desuden, hvordan 1970’ernes feministiske og sociale bevægelser bliver husket i eftertidens fremstillinger i litteratur, medier og forskning.  

Titel på ph.d.-projekt: ”Reading and Living Theory. Toward a Media History of the Contemporary Feminist Essay".

Teoretisk udgangspunkt: Litteraturvidenskab, boghistorie, feministisk teori, queer-teori, mediestudier, intellektuel historie.

Tilknyttet forskningscentret Kunsten som Forum (IKK) og det tidl. forskningsprojekt Lockdown Reading (Engerom).

Vejledere: Tina Lupton (Engerom) og Cecilie Ullerup Schmidt (IKK)

Interesseområder

Feministisk teori og praksis, form og genre, litteratur og politik, essayistik, autobiografisk litteratur, fransksproget litteratur og teori

ID: 243368582