Carsten Meiner

Carsten Meiner

Professor

Jeg er professor i fransk litteratur og leder af forskningsprojektet French Literary history: cultures of topology. Mit personlige forskningsprojekt angår omvendingen og re-funktionaliseringen af en række genkommende steder, topoi, i fransk litteratur. Den planlagte bog vil indeholde seks kapitler om: fransk gastronomi med titlen ”det monstrøse måltid”, om den forældreløse helt i fransk litteratur, om hestevognen og dens sammenbrud, om galanteriets bagsider, om den klart-konfuse følelsestilstand, og om ”den ufokuserede revolution”. Fælles for kapitlerne udover at de spænder over perioden 1530 til i dag, er at de analyserer hvordan et genkommende konventionelt sted i fransk litteratur, fx måltidet eller hestevognsturen, bruges til at indskrive, udforske og tematisere forhold som ikke med umiddelbar nødvendighed hører til ideen om måltid eller revolution, galanteri eller hestevognstur. Dermed er bogens teoretiske mål at formulere en litterær topologi på det formelle plan virker efter genkendelighed og konvention men som på det indholdsmæssige plan opsøger kontingens og tilfældighed.

ID: 7310