Christian Jensen

Christian Jensen

Lektor

Emneord

  • Det Humanistiske Fakultet - fonetik, udtaletilegnelse, kontrastiv lingvistik, prosodi, taleteknologi, engelsk som lingua franca, taleforståelighed

ID: 918279