Katherine Kappa

Katherine Kappa

Videnskabelig ass.

Aktuel forskning

Primære forskningsområder

  • social interaktion
  • tidspressede projekter
  • (arrangerede) kulturmøder
  • mangfoldighed

 

Aktuel forskning

Foreløbig titel på ph.d.-afhandling: Establishing a shared framework in a transient collaboration in development work

Projektstart: September 2016

Vejleder: Janus Mortensen

Bevilling: Det Frie Forskningsråd, Humaniora

Tilknyttet projektet: Transient Multilingual Communities

 

Samarbejde mellem personer med forskellig sociokulturel og sproglig baggrund er blevet mere og mere udbredt i den globaliserede verden. De forskellige ressourcer og forestillinger om acceptable normer for opførsel, som folk har med sig i forskellige faglige, men også uformelle, sammenhænge, udgør ofte en udfordring for interaktionen og kan ofte have indflydelse på, hvor vellykket en samarbejde bliver.

Min ph.d.-forskning er en sproglig etnografi over et 6-dages samarbejde mellem en nordisk solidaritetsorganisation og en civilsamfundsorganisation i Swaziland. Det, jeg interesser mig for, er den interaktionelle etablering af en fælles vidensmængde mellem disse deltagere, som ikke har nogen fælles faglig historie. 

 

Workshops

Jeg holder foredrag og workshops (på engelsk) om forandring og samarbejder, se venligst ReChange Consulting

 

Undervisning

  • Engelsk som lingua franca
  • Akademisk skrivning på engelsk

Interesseområder

Social interaktion, forandring, samarbejder, mangfoldighed, arrangerede kulturmøder, magt.

ID: 165029101