Kristian Olesen Toft

Kristian Olesen Toft

Ph.d.-stipendiat

Ph.d.-projekt: The Passage is Absolute - Derrida and the Question of Translation

Vejledere: Christian Benne (hovedvejleder), Carsten Meiner

Jeg forsker i oversættelsesspørgsmål inden for filosofien med udgangspunkt i Jacques Derridas uudgivne seminarer fra 1979-1987, som jeg konsulterer i arkivet IMEC i Caen.

Selvom Derridas tekst Des tours de Babel har klassikerstatus inden for oversættelsesstudier, er det ikke blevet bemærket, at den består af materiale fra hans seminar, der udgør en væsentlig kontekst for den, eller at den indvarslede otte år, hvor oversættelse var hovedspørgsmålet for Derridas seminar og blev grebet an gennem læsninger af Platon, Descartes, Spinoza, Fichte, Heidegger, Benjamin og Scholem, blandt andre. Mit projekt følger denne oversete periode af Derrida løbebane, der lader os tænke forholdet mellem dekonstruktion og oversættelse påny. 

Selv har jeg oversat Derrida og Lacan til dansk (under udgivelse).

Jeg er tilknyttet forskergruppen Thinking the European Public of Letters (CEMES, KU) og Centre for the Study of Nationalism (Engerom, KU).

Primære forskningsområder

Filosofi og oversættelse

Filosofisk nationalitet

Eksemplaritet

Jacques Derrida

Jacques Lacan

ID: 247678371