Lisbeth Falster Jakobsen

Lisbeth Falster Jakobsen

Ingen jobbeskrivelse VIP

Primære forskningsområder


Teoretikere/Forskere
Inspiration: , Hjelmslev, Simon Dik, Halliday, Jim Martin, Givón, Fauconnier, Helbig, Welke, Vilmos Ágel, Lars Heltoft, Peter Harder
Tværgående teorier og metoder
Funktionel teoridannelse , specielt den amsterdamske skole (Simon Dik) og den australske skole. Givón.
Tværgående problemer
Funktionel teoridannelse. Sammenligninger mellem sprog, specielt tysk og dansk syntaks. Valensproblematikken generelt samt specielt tysk og dansk. Kognitive teoridannelser, der har sprogligt nedslag. Grammatikskrivning: Grænsen mellem grammatisk regeldannelse og casuistik.

Aktuel forskning

Construction Grammar (Adele Goldberg version) og verbet 'at få'. Appraisal, generiske sætninger

Undervisnings- og vejledningsområder

Tekstlingvistik, herunder appraisal
Nederlandsk og belgisk historie og kultur.

Tysk sprog inden for de ovenfor nævnte områder
Nederlandsk: specielt inden for tekstlingvistik

Interesseområder

Tysk sprog - grammatik - syntaks - valens - diatese - modus - sætningsmønstre
Tekstlingvistik - mentale rum - kohærens - kohæsion - referens - appraisal
Kontrastiv lingvistik tysk/dansk - modeller - relativsætninger - nominale sætningsmønstre - es/det/der - sætningsknuder
Almen sprogvidenskab - funktionel grammatik - modeller - teori
Dansk sprog - sætningsknuder - passiv - relativsætninger - nominale sætningsrealisationer - verb et 'at få'
Nederlandsk

ID: 4404