Stephanie Kim Löbl

Stephanie Kim Löbl

Ph.d. stipendiat

Projekttitel: Det interkulturelle aspekt i sprogfagene med fokus på begynderdidaktik. Hvordan forstår fransklærere i folkeskolen den kulturformidlende opgave?

Projektstart: 1. februar 2017

Vejleder: Jan Juhl Lindschouw

 

Ph.d.-projektet vil gennem en lærerkognitionsundersøgelse se på dels hvordan fransklærere forstår og anvender begrebet interkulturel kommunikativ kompetence beskrevet i de nye vejledninger fra 2014 dels hvordan de kobler det kulturelle aspekt med det sproglige i franskundervisningen. På baggrund af undersøgelsen vil projektet præsentere strategier for implementering af interkulturel kommunikativ kompetence i franskundervisningen i 5.-7. klasse

ID: 118126360