Ansatte – Københavns Universitet

Engerom > Ansatte

Lene Rotne

Lene Rotne

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

Projekttitel: Sproget som makeover. En undersøgelse af danske og italienske unges skriftsprog
Projektstart: 1. september 2014
Vejleder: Erling Strudsholm
Bivejleder: Eva Skafte Jensen

De sociale medier skabt store ændringer i unges skrivevaner. De unge skriver mere end før i tiden, og de skriver på forskellige måder, alt efter hvor de formulerer sig, og hvem de formulerer sig til. Unges sprogbrug på nettet bliver tit kritiseret og forbundet med sjusk og manglende staveevner, og indflydelsen fra de sociale medier er et omdiskuteret emne i mange lande. Men påvirker de sociale medier de unges måde at skrive på? Og hvordan påvirker de? Og er der overhovedet grund til at være bekymret for unges brug af sociale medier? I mit projekt vil jeg undersøge, hvordan danske og italienske unge skriver på Facebook og i skolen, og jeg vil undersøge, om der i de unges stile er afsmitning fra sproget, de bruger på Facebook fx i form af særlige mundtlige træk eller alternative staveformer, eller om de er i stand til at ændre skriftnorm alt efter genren. I Danmark og Italien er der meget forskellige retoriske traditioner, og undersøgelsen vil desuden kunne vise, om den retoriske tradition i Italien ruster de unge bedre til at skelne mellem målgruppe og skrivemåde, og om der er behov for at fokusere mere på forholdet mellem tale og skrift i danske skoler. Og den vil vise, om der er forskel på de unges skriftsprog fx hvad angår ortografi, orddannelse, syntaks og brug af engelsk

ID: 124587308