Ansatte – Københavns Universitet

Engerom > Ansatte

Thomas Grane

Thomas Grane

Forskningskonsulent

Mine opgaver på ENGEROM

Mine primære arbejdsopgaver er forskningsstøtte og kommunikation. Som ENGEROMs forskningsstøtteperson er det min opgave at støtte instituttets forskere i ansøgninger om eksterne forskningsmidler. Dette gælder bl.a. hjælp til budgetlægning og sparring/gennemlæsning af projektbeskrivelser. Se mere på hjemmesiden. Endvidere er jeg sekretær for ENGEROMs forskningsudvalg, i hvilken egenskab jeg har til opgave i samarbejde med formanden for udvalget at implementere de beslutninger, som tages på udvalgsmøderne.

Blandt mine øvrige opgaver er vedligeholdelsen af instituttets hjemmeside og kalender. Jeg er også koordinator for instituttets konferenceteam, som hjælper forskerne med at planlægge og afholde konferencer på ENGEROM.

Lidt om mig

Jeg er klassisk arkæolog af uddannelse. Siden jeg blev cand.mag. i 2000 har jeg arbejdet dels i museumsverdenen og dels på Københavns Universitet. Fra 2003-6 var jeg ph.d.-stipendiat på SAXO-Instituttet, og fra 2009-11 havde jeg samme sted et postdoc-stipendium. I løbet af årene har jeg opbygget stor erfaring med de forskellige aspekter af forskningsadministration herunder forskningsansøgninger så vel som med afholdelse af seminarer og konferencer.

ID: 8891226