Katrine Wonge Lohmann

Katrine Wonge Lohmann

Ph.d. stipendiat

Mit Ph.d.-projekt hedder ’The Local Gothic’ og undersøger hvordan den gotiske litteratur ændrer sig i forbindelse med romanernes miljøskifte fra Sydeuropa til Storbritannien, og i forlængelse heraf, hvordan dette skifte påvirker britisk nationalidentitet. Mit primære fokus er i denne forbindelse romanerne udgivet af The Minerva Press i årene 1789-1830. Jeg har tidligere publiceret om den gotiske djævels udvikling fra tidlig- til sen-Romantik.

Jeg underviser i den engelske gotik, herunder Radcliffe og Lewis, og har tidligere undervist i introduktion til engelsk litteratur 1 og 2 på både Bachelor og Bachelor tilvalg. Mine primære undervisningsinteresser ligger i den britiske og til dels amerikanske litteratur, middelalderen – og genfortællingen af denne i nyere litteratur, romantikken og særligt gotisk litteratur.

 

Primære forskningsområder

Britisk litteratur fra det 18. og 19. århundrede
Gotisk litteratur
Litteratur som fundament for nationalidentitet
Britisk romantik
Religiøse troper og symboler i litteratur
The Minerva Press

ID: 165026730