Petra Daryai-Hansen

Petra Daryai-Hansen

Lektor

Petra Daryai-Hansen er lektor i fremmedsprogsdidaktik ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. 

Hendes centrale forskningsområder er flersprogethedsdidaktik, interkulturel pædagogik, indholdsbaseret sprogundervisning (CLIL), lærer-/elevkognition, tidligere sprogstart, sprog- og uddannelsespolitik samt sprogsociologi. 

Siden 2009 har hun været involveret i nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter inden for feltet fremmedsprogsdidaktik, bl.a. i projekterne Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures (European Centre for Modern Languages, Europarådet), Developing the Language Awareness approach in the Nordic and Baltic countries (Nordplus Horizontal), Teacher Well-Being and Diversity: Managing language and social diversity in classrooms (Erasmus+), Elevernes internationale kompetencer i de gymnasiale uddannelser (Undervisningsministeriet), Sprogprofilerne i fransk, spansk og tysk (Roskilde Universitet), Den sprogstrategiske satsning - flere sprog til flere studerende (Københavns Universitet) og Femern-Bælt-projekterne Den Mentale bro, Belt Science og kultKIT.

De sidste tre år har hun været leder af to forsknings- og udviklingsprojekter: Tidligere sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed, finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, og projektet Developing Early Foreign Language Learning and Teaching in the Nordic/Baltic Context, finansieret af Nordplus HorizontalPå nuværende tidspunkt koordinerer hun projektet Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv – en behovsanalyse i faget tysk, et pilotprojekt i rammen af det Nationale Center for Fremmedsprog.

Det Humanistiske Fakultet bruger Petra Daryai-Hansens forskning som eksempel på den impact, humanistiske forskere har i samfundet. Læs casen: Sprogenes brobygger

Udvalgte publikationer:

Daryai-Hansen, P., & Kirilova, M. (accepted). “Signs of Plurilingualism. Current Plurilingual Countermoves in Danish Higher Education”. International Journal of Bias, Identity and Diversities in Education.

Daryai-Hansen, P., Levefer, S., & Rimsane, I. (accepted). ”Teachers’ Attitudes, Knowledge and Skills in Respect to the Language Awareness Approach”. International Journal of Bias, Identity and Diversities in Education 4(2).

Daryai-Hansen, P. & Albrechtsen, D. (red.) (2018). Tidligere sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed. Københavns Universitet: Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen.

Daryai-Hansen, P., Barfod, S., & Schwarz, L. (2018). ”Perspektiver på Sprogprofilernes særlige lærings- og undervisningsrum – Om CLIL-tilgangen og den didaktiske trekant”. In: H. Bojsen (eds.), Hvis du ikke kan sproget ... Om flersprogethed og læring på RUC’s Sprogprofiler. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 23-40.

Daryai-Hansen, P., Layne, H., & Levefer, S. (2018). “Language Hierarchizations and Dehierarchizations: Nordic Parents’ Views towards Language Awareness Activities”.  International Journal of Bias, Identity and Diversities in Education, 3 (2), 60-76. 

Daryai-Hansen, Petra, Barfod, Sonja & Schwarz, Lena (2016). ”A Call for (Trans)languaging: The Language Profiles at Roskilde University.” I: Mazak, Catherine M. & Carrol, Kevin S. (eds.), Translanguaging Practices in Higher Education: Beyond Monolingual Ideologies. Bilingual Education and Bilingualism series. Multilingual Matters, 29-49.

Daryai-Hansen, P., Gregersen, A.S., Revier, R.L., & Søgaard, K (2016). "Tidligere sprogstart: Forskningsanbefalinger og pædagogiske veje at gå ". I: A. Søndergaard Gregersen (red.) Sprogfag i forandring – pædagogik og praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 247-284.

Daryai-Hansen, Petra & Jaeger, Catherine (2015). “The FREPA Descriptors – an Operationalisation to Deepen and Complement Byram’s and Deardorff’s Definitions of Intercultural Competence.” I: Intercultural Horizons Vol. III - Intercultural Competence: Key to the New Multicultural Societies of the Globalized World. Cambridge Scholar Publishing, 112-134.

Daryai-Hansen, P., Porto, M., Arcuri, M.E., & Schifler, K. (2016). "Green Kidz: Young Learners Engage in Intercultural Environmental Citizenship in the English Language Classroom in Argentina and Denmark". I: Michael Byram et al. (red.), Education for Intercultural Citizenship – Principles in Practice. Multilingual Matters, 131-158.

Daryai-Hansen, P., Gerber, B., Lörincz, I., Haller, M., Ivanova, O., Krumm, H.-J. & Reich, H. (2015). ”Pluralistic Approaches to Languages in the Curriculum: The Case of French-speaking Switzerland, Spain and Austria.” International Journal of Multilingualism 12 (2015), 109-127. 

Daryai-Hansen, Petra, Barfod, Sonja, & Hvidtfeldt, Susanne (2014). "Überwindbare Barrieren: Berufsorientierter Fremdsprachenunterricht in der Fehmarnbeltregion." I: Revista de Lenguas para Fines Especificos. Special Issue: Content and language integrated learning (CLIL) and the teaching of languages for specific purposes 19 (2013), 60-79.

Daryai-Hansen, Petra & Kraft, Kamilla (2014). "Sproglige ressourcer, praksisser og profiler: RUC som internationalt universitet". Rask (2014), 79-101.

Candelier, Michel, Daryai-Hansen, Petra & Schröder-Sura, Anna (2012). ”The Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures: A Complement to the CEFR to Develop Plurilingual and Intercultural Competence.” Innovation in Language Learning and Teaching 3 (2012), 243-257.

Daryai-Hansen, Petra & Schröder-Sura, Anna (2012). ”FREPA – A Set of Instruments for the Development of Plurilingual and Inter-/Transcultural Competences.” Cultus. Journal of Intercultural Mediation and Communication 5 (2012), 20-36.

Undervisnings- og vejledningsområder

Træffetid: Torsdag 9-10

ID: 131853010