Ansatte – Københavns Universitet

Engerom > Ansatte

Katherine Kappa

Katherine Kappa

Ph.d. stipendiat

 • Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

  Emil Holms Kanal 4, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 23.4.36

  Telefon: +45 35 33 57 94

Aktuel forskning

Primære forskningsområder

 • social interaktion
 • sociale normer og normativitet
 • græsrodsorganisationer/ngo'er
 • (arrangerede) kulturmøder

 

Aktuel forskning


Foreløbig titel på ph.d.-afhandling: Establishing a shared body of knowledge in a transient multilingual community

Projektstart: September 2016

Vejleder: Janus Mortensen

Bevilling: Det Frie Forskningsråd, Humaniora

Tilknyttet projektet: Transient Multilingual Communities

 

Samarbejde mellem personer med forskellig sociokulturel og sproglig baggrund er blevet mere og mere udbredt i den globaliserede verden. De forskellige ressourcer og forestillinger om acceptable normer for opførsel, som folk har med sig i forskellige faglige, men også uformelle, sammenhænge, udgør ofte en udfordring for interaktionen og kan ofte have indflydelse på, hvor vellykket en fælles aktivitet bliver.

Min ph.d.-forskning er en sproglig etnografi over et 6-dages samarbejde mellem medlemmer af henholdsvis en nordisk solidaritetsorganisation og en civilsamfundsorganisation i Swaziland. Det, jeg interesser mig for, er den interaktionelle etablering af en fælles vidensmængde mellem disse deltagere, som ikke har nogen fælles faglig historie. Projektet kombinerer således studier indenfor epistemics, udviklingsarbejde, postkolonialisme og magt. 

 

Undervisning

 • Engelsk som lingua franca
 • Akademisk skrivning på engelsk

Interesseområder

Normativitet, magt, postkolonialisme, social interaktion, processer i medlemskabskategorisering, arrangerede kulturmøder, frivilligt arbejde, civilsamfundets organisationer. 

ID: 165029101