Reglement – Københavns Universitet

Engerom > Biblioteker > Reglement

Reglement

Samlingerne må kun bruges på stedet - kopiering tilladt. Dog kan ansatte tage værker ind på kontorerne for en begrænset periode. Hvis ikke indikeret med fane/skib skal personale være orienteret herom, således at kontorlån hurtigt kan komme tilbage til biblioteket.

Den officielle åbningstid er mandag til fredag 10-17. Inden for perioden har alle adgang. Ansatte og studerende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk med gyldigt årskort har dog døgnadgang til samlingerne alle ugens dage. Ind-/udgang sker fra 3. etage via hovedindgang. Døgnadgang ophører med dags varsel, hvis misbrug finder sted.

Plastikkapslerne, der forsegler låsene, må kun brydes i yderste nødstilfælde (fx brand).