Try-out-lab – Københavns Universitet

Engerom > Biblioteker > Try-out-lab

Videncenter

Ønsket, formodningen er, bestræbelserne går ud på, at ...

Biblioteket er instituttets hjerte, et center og centrum for viden, et arkiv af indsamlet tankearbejde, et værested, hvor studerende og lærere møder hinanden fagligt og socialt, og hvor personalet stiller sin viden til rådighed, når information skal findes og udvælges.

Personalet skal dog ses i en større KUBIS-sammenhæng, hvor vi indgår i et partnerskab med informationsspecialisterne på Det humanistiske Fakultetsbibliotek. Det virtuelle videncenter trækker således på ansatte her og der

Try-Out-Lab 

Vores bibliotek skal være Try-out-Lab for fakultetets fremtidige institutbiblioteksindretninger - et sted hvor du bliver præsenteret i 1:1 nogle forslag/elementer, som du kan videreføre til andre institutbiblioteker - se her en illustrerende tegning (pdf) og denne herunder (klik på den for forstørrelse): 

zoom - klik på denne

Vi skal således prøve at indrette vores bibliotek på en måde, hvor det er et endnu mere indbydende ”point de rencontre”/ ”meeting point” for både studerende og lærere – et sted hvor I/vi kommer og bliver.
Fakultetets/vores samarbejdspartner er de knald-dygtige Bosch&Fjord, (http://www.bosch-fjord.com/#/171960_398833/), som nyindretter IT-området i bygning 23, 3. etage. Indvielse sker d. 29. oktober 2010.