La imagen, lo real y lo ficcional: Fotografía y narrativa (reflexiones teóricas)

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Med udgangspunkt i en semiotisk analyse af det fotografiske medium og med teoretisk inspiration fra bl.a. Barthes, Sontag og Benjamin diskuteres mediets grundlægende betingelser, først i sig selv og siden i relation til den narrative fiktion for på denne måde indkredse grundlæggende forskelle mellem de to æstetiske former og deres udtryk og dermed en række overvejelser omkring hvordan de kan indgå i relation til hinanden, særligt når fotografier bruges i narrative fiktionstekster. Som hovedkonklusion ses det at netop modsætninger mellem fotografi og (narrativ) fiktion og deres respektive forthold til det virkelige, gør det attraktivt at anvende fotografi i fiktion.
Translated title of the contributionBilledet, det virkelige og fiktionen: Fotografi og narrativitet (teoretiske refleksioner)
Original languageSpanish
Article number10
JournalDialogos Latinoamericanos
Volume19/27
Pages (from-to)127-139
Number of pages13
ISSN1600-0110
Publication statusPublished - 21 Dec 2018

ID: 212498711