Prehistory of Comparative Linguistics

This seminar is organized by Forum for Renaissance Studies.

Language History as a science began in the 18th and 19th centuries with scholars like John Ihre, William Jones and Rasmus Rask, but it didn’t come out of nowhere, of course. The presentations of this seminar will give some ideas of the studies and theories that preceded it - some of them wild and many of them closely linked to the political ambitions of individuals and nation states. Which language did God speak with Adam in paradise? Was Hebrew the original language? or was it rather Finnish or Chinese? and what happened at the Tower of Babel? The presentations will focus in particular on the Scandinavian versions of the question.

Except one (in English), all presentations will be in Danish.

Beskrivelse af temadagen på dansk:

Sproghistorie som videnskab begyndte i 17-1800-tallet med navne som Johannes Ihre, William Jones og Rasmus Rask, men den sprang naturligvis ikke ud af ingenting. Med den
planlagte temaeftermiddag ønsker vi at give et lille indblik i de undersøgelser
og teoridannelser der gik forud - nogle af dem vildtvoksende og mange af dem
tæt knyttet til individers og staters politiske ambitioner. Hvilket sprog talte
Gud med Adam i paradis? var hebræisk det oprindelige sprog? eller var det
snarere finsk eller kinesisk? og hvad skete der ved Babelstårnet? Det er særlig
de skandinaviske versioner af debatten der vil blive behandlet.

Program

13.00: Prof. em. Minna Skafte Jensen, Syddansk Universitet Odense:

Indledning

13.30: Ordbogsredaktør Marita Akhøj Nielsen, Det danske Sprog- og Litteraturselskab:

Sprogsammenligningens nytte og nødvendighed

14.00: Professor Gottskálk Jensson, Københavns Universitet og Háskóli Íslands:

Arngrímur Jónssons modersmålspurisme i dens oprindelige kontekst

14.30: Pause

15.00: Phd-studerende Matthew Norris, Lunds Universitet:

The Alphabet of All Languages (Alphabetum Omnium Linguarum): The Runes and the Origins of Writing in the Antiquarian Scholarship of Johannes Bureus

15.30: Professor Mats Malm, Göteborgs Universitet:

Georg Stiernhielm och Olof Rudbeck: språk, poesi och historia

16.00: Ludvig Holberg: Epistel 193 (1750)

16.15: Professor Frans Gregersen, Københavns Universitet:

Kampen om Rasmus Rask i samtid og eftertid