Binære begyndelser og indledere i udfasning: et portugisisk konstruktionsparadigmes indhold og udvikling i et firsprogligt romansk perspektik

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

  • Annelise Siversen
Afhandlingen undersøger indholdet og udviklingen af den portugisiske inkoative verbalperifrase bestående af [form af começar] + indleder (a/de/ø) + infinitiv, (henholdsvis a-konstruktionen, de-konstruktionen og ø-konstruktionen). Undersøgelsen foretages ud fra et diakront og paradigmeorienteret perspektiv.
De inkoative verbalperifraser har over en periode fra 1200-1800 haft en varierende brug af infinitivindledere, og identiske konstruktioner kan således have haft flere måder at indlede infinitiv på. Der er diakront og synkront set varierende indledere i inkoative konstruktioner på fransk, spansk, portugisisk og italiensk.
Jeg identificerer i denne afhandling et synkront binært paradigmatisk system baseret på forskelligt, indbyrdes afhængigt indhold af de-konstruktionen og a-konstruktionen på tidligt portugisisk. En sammenligning med konstruktionernes forhold på italiensk, fransk og spansk viser, at den portugisiske konstruktions udvikling er særegen.
Original languageDanish
PublisherDet Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Number of pages370
Publication statusPublished - 2014

ID: 96237995