De københavnske læseundersøgelser

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  • Cay Dollerup
læseundersøgelser, empiri, litteraturteori, eksemplificering
Original languageEnglish
JournalWords
Issue numbernr. 2
Pages (from-to)8, kol.1- 11, kol.2
Publication statusPublished - 2004

ID: 50316