Det forstenede sprog. Nogle kommentarer til tyskundervisningen i Danmark

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  • Bjørn Ekmann
  • Elin Ekmann
Fremmedsprogsdidaktik, tyskundervisning, eksamen, evaluering, skriftsprog
Original languageEnglish
JournalUddannelse (Undervisningsministeriets Tidsskrift)
Issue number4, 26.årg.
Pages (from-to)206-212
Publication statusPublished - 1993

ID: 283178