Et transkulturelt perspektiv på Dante. Komediens forhold til Islam

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I Dantes Komedie er islam ikke et hovedærinde. Dante udtrykker ikke den samme islamkritik, der få årtier senere udgør et grundlæggende element i renæssancehumanismen. Han er mere optaget af at bebrejde sine egne landsmænd for deres synder. Og værkets tema om menneskehedens søgen efter retfærdighed er kun tænkelig inden for en kristen orden, hvor islam ikke hører hjemme. Alligevel rummer værket spor efter kontakten med islam: Dante møder muslimer på sin rejse igennem helvede, bl.a. Muhammed, og dele af digtet er formentlig inspireret af en arabisk kilde om Muhammeds rejse til dødsrigerne.
Original languageDanish
JournalTidsskriftet Sfinx
Volumeårgang 44: 3
Pages (from-to)36-44
Number of pages8
ISSN0105-7618
Publication statusPublished - 14 Sep 2021

ID: 269907510