Evaluering og læremålsformulering i fremmedsprogsundervisningen. Europæisk didaktisk udviklingsprojekt. Mål og midler i tyskundervisningen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  • Bjørn Ekmann
Fremmedsprogsdidaktik, tyskundervisning, eksamen, evaluering, skriftsprog
Original languageEnglish
JournalADLA NYT
Issue number1, 7.årg.
Pages (from-to)10-18
Publication statusPublished - 1993

ID: 283186