Jørgen Bang/Karl Hårbøl: "Omvendt fremmedordbog". (Bogomtale)

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Almen sprogvidenskab, leksikografi, fremmedord, semantik, lingvistik, metaleksikografi
Original languageEnglish
JournalHermes - Journal of Linguistics
Issue number10-1993
Pages (from-to)143-155
Publication statusPublished - 1993

ID: 284839