Retorik og funktionel sprogbetragtning: Normativitet og struktur i argumentation og æstetik

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Denne artikel har som sit mål at fremlægge og diskutere nogle væsentlige områder hvor der er fælles orientering og interesser mellem retorik og kognitiv-funktionel lingvistik. Vi hævder at denne fælles orientering på den ene side kan kaste nyt lys over spørgsmålet om retorikkens normative fundering og på den anden side kan berige den funktionelle lingvistik ved at integrere den i et udvidet analytisk perspektiv. Artiklen viser hvordan nyere forskningsresultater i sprogets evolutionshistorie peger på at normativitet er indbygget i sprogets natur, og videre hvordan dette indebærer at normer enten må være funktionsbaserede eller savne grundlag. Det diskuteres desuden på hvilken måde en funktionsbaseret tilgang til normativitet og til konkrete normer kan bringes til anvendelse i to centrale former sprogbrug der studeres i retorikken; argumentation og æstetiske tekster.
Original languageDanish
JournalRhetorica Scandinavica
Issue number74
Pages (from-to)30-54
Number of pages25
ISSN1397-0534
Publication statusPublished - 30 Jun 2017

ID: 174426710