Tak for alt! Om takkeformler i dansk og tysk

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Artiklen behandler spørgsmålet, om dansk og tysk er takkesprog eller ikke. Der foretages en kontrastiv korpusbaseret undersøgelse mhp. at belyse forskelle i fx syntaktisk modifikation, brugsfrekvens, typiseringsgrad, formalittetsgrad og specifikation af takken. Dansk ser ud til at opvis den største diversitet, og takkeformlerne er her i højere grad knyttet til de nære livskontekster end på tysk, hvor de i højere grad har en formel, offentlig funktion.
Original languageDanish
Title of host publicationFrasemer – genveje og omveje
EditorsKirsten Lyshøj
Number of pages6
Pages51-56
Publication statusAccepted/In press - 18 Apr 2018

ID: 197733156