Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections

Research output: Book/ReportReportResearch

Standard

Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections. / Vinding, Niels Valdemar; Christoffersen, Lisbet.

1 ed. København : Det Teologiske Fakultet, 2012. 235 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Harvard

Vinding, NV & Christoffersen, L 2012, Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections. vol. 1, 1 edn, Det Teologiske Fakultet, København. <https://www.teol.ku.dk/ceit/religare/>

APA

Vinding, N. V., & Christoffersen, L. (2012). Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections. (1 ed.) Det Teologiske Fakultet. https://www.teol.ku.dk/ceit/religare/

Vancouver

Vinding NV, Christoffersen L. Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections. 1 ed. København: Det Teologiske Fakultet, 2012. 235 p.

Author

Vinding, Niels Valdemar ; Christoffersen, Lisbet. / Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections. 1 ed. København : Det Teologiske Fakultet, 2012. 235 p.

Bibtex

@book{255aa89546b440cfa9baa47dcb61d165,
title = "Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections",
abstract = "Der er tale om en gennemarbejdet analyse af 18 danske eliteinterviews om mulige konflikter i sp{\o}rgsm{\aa}l om religi{\o}se normers betydning for familie, arbejdsmarked, religion i det offentlige rum og statens forhold til kirke og trossamfund. Ikke overraskende viser rapporten ikke alene en stigende bevidsthed om den indflydelse, religi{\o}se normer har p{\aa} de n{\ae}vnte forhold, men ogs{\aa} en stigende forskel i tilgang til s{\aa}danne grundl{\ae}ggende sp{\o}rgsm{\aa}l. Derigennem underst{\o}tter denne rapport anden nylig forskning i danske religionsforhold. Der er dog en r{\ae}kke fund, som har overrasket os som forskere. Rapporten viser s{\aa}ledes klart, at sekulariseringen i det danske samfund i disse {\aa}r kobles med en st{\ae}rkere konfessionalisering, ikke mindst omkring folkekirken, der synes at {\ae}ndre karakter fra en f{\ae}lles offentlig institution i samfundet til en kirke blandt andre kirker og trossamfund. En s{\aa}dan tendens vil, hvis den bekr{\ae}ftes i andre analyser, kunne f{\aa} st{\ae}rk indflydelse p{\aa} folkekirkens politiske og retlige stilling og faktiske funktion. I forhold til religion i det offentlige rum viser rapporten tilsvarende, at der er en klar tendens til at tage afs{\ae}t i en f{\ae}lles sekularitet og p{\aa} det grundlag {\o}nske om inklusion i forhold til ikke alene folkekirken, men ogs{\aa} {\o}vrige trossamfund p{\aa} langt mere lige vilk{\aa}r, end det tidligere har v{\ae}ret tilf{\ae}ldet. Samtidig med, at der s{\aa}ledes s{\ae}rdeles synligt viser sig en paradoks polarisering, synes den danske pragmatisme langt om l{\ae}nge at sl{\aa} igennem i forhold til religionsomr{\aa}det, men p{\aa} en mere inkluderende m{\aa}de end tidligere. I forhold til en lang r{\ae}kke sp{\o}rgsm{\aa}l om religion og familieforhold, og herunder ikke mindst sp{\o}rgsm{\aa}l om retlige konstruktioner af {\ae}gteskab, for{\ae}ldremyndighed med videre, viser rapporten derimod, at vi kun er ved begyndelsen af en f{\ae}lles dr{\o}ftelse, og at der fortsat er behov ikke alene for at finde l{\o}sninger, men for at identificere problemer. Her er det sl{\aa}ende, at ikke mindst de mange, som ikke selv tilh{\o}rer religi{\o}se mindretal, i stort omfang mangler sprog til at erkende og forst{\aa} problemstillingerne. Endeligt viser denne rapport, at sp{\o}rgsm{\aa}lene om religion p{\aa} arbejdsmarkedet endnu ikke har fundet deres leje. Hidtidige normer i Danmark har v{\ae}ret, at religion alene kunne anses for at v{\ae}re et relevant kriterium p{\aa} arbejdsmarkedet, hvis det var af afg{\o}rende betydning i forhold til en konkret stillingsbes{\ae}ttelse p{\aa} det klart religi{\o}se arbejdsmarked, mens det klart sekul{\ae}re arbejdsmarked har haft juridisk opbakning til at afvise alle religi{\o}se {\o}nsker fra ansatte. Denne rapport viser, at der i praksis {\o}nskes en langt mere pragmatisk holdning til alment forst{\aa}elige {\o}nsker om religi{\o}s praksis, der kan kombineres med at indg{\aa} i f{\ae}llesskabet p{\aa} en arbejdsplads, og den viser samtidig – i lighed med nylige afg{\o}relser fra Ligebehandlingsn{\ae}vnet – at der er plads til st{\o}rre religi{\o}se loyalitetskrav p{\aa} det blandet religi{\o}st-sekul{\ae}re arbejdsmarked, end hidtil antaget. Der synes at v{\ae}re en tendens til religi{\o}s branding p{\aa} vej, som ikke er blevet set tidligere. Det er imidlertid et felt, hvor man fortsat m{\aa} forvente nogen udvikling, f{\o}r der foreligger en endelig afklaring. ",
keywords = "Faculty of Theology, Ret og Religion, Regulation of Religion, Interviews, semistructured, European Union, Islam, Folkekirke, Danmark, Sekularisme",
author = "Vinding, {Niels Valdemar} and Lisbet Christoffersen",
year = "2012",
month = aug,
language = "English",
isbn = "978-87-91838-49-1",
volume = "1",
publisher = "Det Teologiske Fakultet",
edition = "1",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections

AU - Vinding, Niels Valdemar

AU - Christoffersen, Lisbet

PY - 2012/8

Y1 - 2012/8

N2 - Der er tale om en gennemarbejdet analyse af 18 danske eliteinterviews om mulige konflikter i spørgsmål om religiøse normers betydning for familie, arbejdsmarked, religion i det offentlige rum og statens forhold til kirke og trossamfund. Ikke overraskende viser rapporten ikke alene en stigende bevidsthed om den indflydelse, religiøse normer har på de nævnte forhold, men også en stigende forskel i tilgang til sådanne grundlæggende spørgsmål. Derigennem understøtter denne rapport anden nylig forskning i danske religionsforhold. Der er dog en række fund, som har overrasket os som forskere. Rapporten viser således klart, at sekulariseringen i det danske samfund i disse år kobles med en stærkere konfessionalisering, ikke mindst omkring folkekirken, der synes at ændre karakter fra en fælles offentlig institution i samfundet til en kirke blandt andre kirker og trossamfund. En sådan tendens vil, hvis den bekræftes i andre analyser, kunne få stærk indflydelse på folkekirkens politiske og retlige stilling og faktiske funktion. I forhold til religion i det offentlige rum viser rapporten tilsvarende, at der er en klar tendens til at tage afsæt i en fælles sekularitet og på det grundlag ønske om inklusion i forhold til ikke alene folkekirken, men også øvrige trossamfund på langt mere lige vilkår, end det tidligere har været tilfældet. Samtidig med, at der således særdeles synligt viser sig en paradoks polarisering, synes den danske pragmatisme langt om længe at slå igennem i forhold til religionsområdet, men på en mere inkluderende måde end tidligere. I forhold til en lang række spørgsmål om religion og familieforhold, og herunder ikke mindst spørgsmål om retlige konstruktioner af ægteskab, forældremyndighed med videre, viser rapporten derimod, at vi kun er ved begyndelsen af en fælles drøftelse, og at der fortsat er behov ikke alene for at finde løsninger, men for at identificere problemer. Her er det slående, at ikke mindst de mange, som ikke selv tilhører religiøse mindretal, i stort omfang mangler sprog til at erkende og forstå problemstillingerne. Endeligt viser denne rapport, at spørgsmålene om religion på arbejdsmarkedet endnu ikke har fundet deres leje. Hidtidige normer i Danmark har været, at religion alene kunne anses for at være et relevant kriterium på arbejdsmarkedet, hvis det var af afgørende betydning i forhold til en konkret stillingsbesættelse på det klart religiøse arbejdsmarked, mens det klart sekulære arbejdsmarked har haft juridisk opbakning til at afvise alle religiøse ønsker fra ansatte. Denne rapport viser, at der i praksis ønskes en langt mere pragmatisk holdning til alment forståelige ønsker om religiøs praksis, der kan kombineres med at indgå i fællesskabet på en arbejdsplads, og den viser samtidig – i lighed med nylige afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet – at der er plads til større religiøse loyalitetskrav på det blandet religiøst-sekulære arbejdsmarked, end hidtil antaget. Der synes at være en tendens til religiøs branding på vej, som ikke er blevet set tidligere. Det er imidlertid et felt, hvor man fortsat må forvente nogen udvikling, før der foreligger en endelig afklaring.

AB - Der er tale om en gennemarbejdet analyse af 18 danske eliteinterviews om mulige konflikter i spørgsmål om religiøse normers betydning for familie, arbejdsmarked, religion i det offentlige rum og statens forhold til kirke og trossamfund. Ikke overraskende viser rapporten ikke alene en stigende bevidsthed om den indflydelse, religiøse normer har på de nævnte forhold, men også en stigende forskel i tilgang til sådanne grundlæggende spørgsmål. Derigennem understøtter denne rapport anden nylig forskning i danske religionsforhold. Der er dog en række fund, som har overrasket os som forskere. Rapporten viser således klart, at sekulariseringen i det danske samfund i disse år kobles med en stærkere konfessionalisering, ikke mindst omkring folkekirken, der synes at ændre karakter fra en fælles offentlig institution i samfundet til en kirke blandt andre kirker og trossamfund. En sådan tendens vil, hvis den bekræftes i andre analyser, kunne få stærk indflydelse på folkekirkens politiske og retlige stilling og faktiske funktion. I forhold til religion i det offentlige rum viser rapporten tilsvarende, at der er en klar tendens til at tage afsæt i en fælles sekularitet og på det grundlag ønske om inklusion i forhold til ikke alene folkekirken, men også øvrige trossamfund på langt mere lige vilkår, end det tidligere har været tilfældet. Samtidig med, at der således særdeles synligt viser sig en paradoks polarisering, synes den danske pragmatisme langt om længe at slå igennem i forhold til religionsområdet, men på en mere inkluderende måde end tidligere. I forhold til en lang række spørgsmål om religion og familieforhold, og herunder ikke mindst spørgsmål om retlige konstruktioner af ægteskab, forældremyndighed med videre, viser rapporten derimod, at vi kun er ved begyndelsen af en fælles drøftelse, og at der fortsat er behov ikke alene for at finde løsninger, men for at identificere problemer. Her er det slående, at ikke mindst de mange, som ikke selv tilhører religiøse mindretal, i stort omfang mangler sprog til at erkende og forstå problemstillingerne. Endeligt viser denne rapport, at spørgsmålene om religion på arbejdsmarkedet endnu ikke har fundet deres leje. Hidtidige normer i Danmark har været, at religion alene kunne anses for at være et relevant kriterium på arbejdsmarkedet, hvis det var af afgørende betydning i forhold til en konkret stillingsbesættelse på det klart religiøse arbejdsmarked, mens det klart sekulære arbejdsmarked har haft juridisk opbakning til at afvise alle religiøse ønsker fra ansatte. Denne rapport viser, at der i praksis ønskes en langt mere pragmatisk holdning til alment forståelige ønsker om religiøs praksis, der kan kombineres med at indgå i fællesskabet på en arbejdsplads, og den viser samtidig – i lighed med nylige afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet – at der er plads til større religiøse loyalitetskrav på det blandet religiøst-sekulære arbejdsmarked, end hidtil antaget. Der synes at være en tendens til religiøs branding på vej, som ikke er blevet set tidligere. Det er imidlertid et felt, hvor man fortsat må forvente nogen udvikling, før der foreligger en endelig afklaring.

KW - Faculty of Theology

KW - Ret og Religion

KW - Regulation of Religion

KW - Interviews, semistructured

KW - European Union

KW - Islam

KW - Folkekirke

KW - Danmark

KW - Sekularisme

M3 - Report

SN - 978-87-91838-49-1

VL - 1

BT - Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections

PB - Det Teologiske Fakultet

CY - København

ER -

ID: 40276812