De særlige psykiatriske sengepladser: En ny sundhedsretlig hybrid i et handicapretligt perspektiv

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen introducerer og analyserer en ny sundhedsretlig konstruktion: De særlige psykiatriske sengepladser. Regu- leringen af sengepladserne forsøger at adressere stignin- gen i vold på botilbud og psykiatriske afdelinger, ved at tilbyde en mindre gruppe af patienter med svære psykiske lidelser, sociale udfordringer og eventuelle samtidige mis- brugsproblemer adgang til et helhedsorienteret behand- lingstilbud. Den nye lovgivning giver kommunerne, der står for visitationen til sengepladserne, adgang til at be- tinge visitationen af at patienten frivilligt opgiver sin bolig i et botilbud. Lovkomplekset berører en række menneske- rettigheder herunder retten til et selvstændigt liv, sund- hed og ikke-diskrimination. Lovgivningen analyseres under inddragelse af FN’s Handicapkonvention, og reglernes stigmatiseringspotentiale overvejes.
Original languageDanish
Article number.
JournalJuristen
Issue number2
Pages (from-to)79-91
Number of pages12
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 2019

ID: 227045467