En definitionssandhed med modifikationer: kommentar til Jens Ravnkildes retskildebegreb

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Denne artikel indgår i den debat om retskildebegrebet, der tidligere har været rejst af Jens Ravnkilde. Forfatterne påviser flere svagheder i Ravnkildes argumentation, herunder at han ignorerer hele den internationale diskussion på området, samtidig med at han baserer sit eget angiveligt nyudviklede retskildebegreb på en velkendt 50 år gammel position. Derudover er de krav til en retskildedefinition, som Ravnkilde opstiller, hverken elementære eller indiskutable, og ved at fremstille dem, som om de er, flytter Ravnkilde diskussionen væk fra et mere grundlæggende stridspunkt om karakteren af en videnskabelig retsdogmatik.
Original languageDanish
JournalUgeskrift for Retsvæsen, Den litterære Afdeling
Volume147
Issue number34
Pages (from-to)301-309
Number of pages9
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 2013

ID: 48873263