Fluxus Art Amusement and the Museum of Gags: Objectification and Bafflement, Encounter and Engagement at the Museum

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Fluxus-events genererer kropslig viden som en måde at modgå objektificering som kunst på, men museer udstiller tilknyttede genstande ofte alligevel som almindelige kunstgenstande. Også Fluxus' kritik af kunstinstitutionen vendes på hovedet, da Fluxus agerede mod Den hvide kube og dens forudsætninger, mens nutidens museumstyper, der spejler sig i oplevelsesøkonomien eller Web 2.0, er meget mere kompatible med Fluxus' strategier. Artiklen kontrasterer tre typer Fluxusmateriale (dokumentation, udstilling og installation) med nyere eksempler der søger løsninger i forhold til de nævnte nye museumstyper og peger på fremgangsmåder der kan være med til at sikre at Fluxus' kritiske dimension bevares.
Original languageEnglish
JournalNordisk Museologi
Volume2017
Issue number1
Pages (from-to)90-105
Number of pages16
ISSN1103-8152
Publication statusPublished - Jun 2017

ID: 181945413