Forsoning i fængsel: Inkarnation og tilgivelse i den kristne forsoningslære

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Documents

  • Mikkel Gabriel Christoffersen
I sit arbejde med forsoningsprocesser mellem mennesker har den norske teolog Paul Leer-Salvesen advokeret for tilgivelsen, snarere end straffen eller glemselen, som den rette form på opgøret med menneskets skyld. I forlængelse af denne betoning foreslår denne artikel at forstå inkarnationshistorien som virkeliggørelsen af Guds tilgivelse blandt mennesker. Udfordringen for genopretningen af relationen mellem Gud og mennesker er ikke at Guds retfærdighed kræver straf eller soning; udfordringen er snarere at mennesker ikke er i stand til at modtage Guds tilgivelse. Inkarnationen af Gud i Jesus Kristus skal ses som Guds forsøg på at vinde mennesker tilbage i en relation til Gud ved at gøre mennesket modtageligt for Guds tilgivelse. Den betragtningsmåde gør det mere nærliggende at forstå fængselsafsoningen – og vores liv i øvrigt – som en øvelse i at modtage tilgivelse.
Original languageDanish
Book seriesKritisk Forum for Praktisk Teologi
Volume138
Pages (from-to)2-17
Number of pages16
ISSN0106-6749
Publication statusPublished - Dec 2014

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 117418119