Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

Research output: Contribution to journalContribution to newspaper - Newspaper articleCommunication

Reglerne for henholdsvis selvejende institutioner, der i praksis snarere er (halv-)offentlige organer, samt egentlige fonde, som undtages fra fondslove som følge af, at de løser opgaver for det offentlige er komplekse, i visse henseende uhensigtsmæssige. Og garanterer ikke, at der altid vil være et fondstilsyn. Derfor er der et aktuelt og stigende behov for at ændre reglerne for såvel de selvejende institutioner og de såkaldte undtagelsesfonde.
Original languageDanish
NewspaperFundats.dk
Number of pages6
Publication statusPublished - 2020

ID: 241414801