Kristen identitet hos Paulus og Moxnes

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen sammenligner forståelsen af «kristen identitet» i de syv ægte Paulus-breve og i Halvor Moxnes’ lille bog fra 2006, Hva er kristendom (Oslo: Universitetsforlaget). Med udførlige citater fra bogen identificeres fire overordnede temaer (Gud, tro, sted, politik), hvor Paulus og Moxnes er enige om til stadighed at fokusere på konkret praksis og selvforståelse. Dernæst indkredses tre temaer (køn, igen politik og globalisering), hvor Paulus og Moxnes ikke desto mindre er meget uenige som følge af Moxnes’ understregning af radikal åbenhed over for «den anden». Til slut spørges, om Moxnes «moderne» form for kristendom vedbliver at være en identificerbar form for kristendom set med paulinske øjne. Dette spørgsmål besvares positivt, og bogen prises for sin klarhed og sit konkrete fokus.
Original languageDanish
Article number2
JournalTeologisk Tidsskrift
Volume4
Issue number2
Pages (from-to)134-147
Number of pages14
ISSN1893-0263
Publication statusPublished - Apr 2015

ID: 139963794