Mytologi i Det Nye Testamente

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

  • Geert Hallbäck
Tre grundlæggende myteopfattelser præsenteres: Indholdsbestemt, en ikke-logisk tænkning og betydningsgivende. Selv opfatter jeg myten som en fortællemæssig struktur, der formidler mellem den bestående verden og en ikek-bestående: fortidig, fremtidig eller hinsidig. Herefter gennemgås det mytiske i det nye testamente med fokus på jesus som mediator. Endelig perspektiveres til Bultmanns afmytologisering.
Original languageDanish
JournalReligionspædagogisk Forum
Volume2010
Issue number2
Pages (from-to)17-29
ISSN1902-8903
Publication statusPublished - 2012

ID: 37739449