Brazil, Land of the Past: The Ideological Roots of the New Right

Lektor Georg Wink forsvarer sin doktordisputats.

Køb eller download afhandlingen som pdf

Officielle opponenter

  • Professor Karl Erik Schøllhammer (Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro)
  • Professor Mark Sedgwick (Aarhus Universitet)

Leder af forsvaret

  • Dekan, professor Kirsten Busch Nielsen (Københavns Universitet)

Forsvaret er offentligt og foregår på engelsk.

Opponenter ex auditorio kan melde sig til den, der leder forsvaret.