Demokratisk bølge skyller hen over Latinamerika – bliver Colombia det næste land?

Kaffebønnetransport

Gæsteforedrag af Mogens Pedersen, tidl. dansk ambassadør i Colombia.

I de sidste 3-4 år har der været en lang række regeringsskift i regionen fra Mexico til Argentina og for nylig i Honduras og Chile. Mange af de nye regimer ønsker fundamentale politiske og økonomiske ændringer: mindre ulighed og fattigdom, bekæmpelse af korruption og vold ofte relateret til narko og bedre adgang til uddannelse og sundhed for den brede befolkning står øverst på dagsordenen. Det er et opgør med mange års neoliberal økonomiske politik, der har forværret ulighederne - yderligere forstærket af covid-19 pandemien. Vi ser på baggrunden for denne udvikling og mulighederne for at komme igennem med grundlæggende politiske og økonomiske ændringer. Og vi ser mere i detaljer på udviklingen i Colombia og sandsynligheden for et politisk skift ved valget i maj.

Alle er velkomne!