Moder Jords Dag

Kom og vær med til at markere nødvendigheden af at tage ansvar for en bæredygtig udvikling, der værdsætter lighed og respekt for alle!

Igen i år fejrer Academia Intercultural/Det Interkulturelle Akademi (AiiA) Den Internationale Moder Jord Dag, som blev anerkendt af FN’s generalforsamling i 2009. Vores arrangementet finder sted den 22. april 2022 på Søndre Campus, Københavns Universitet, og her vil vi gennem en ceremoni, fællessang, en workshop og spændende oplæg blive klogere på oprindelige folks forhold til natur i Latinamerika. I år sætter vi særligt fokus på, hvordan dominerende vestlige udviklingsmodeller står i kontrast til de oprindelige folks kulturelle og åndelige forhold til naturen i Latinamerika.

Efter endt program er der mulighed for at fortsætte til fredagsbar i Ambarssaden, ENGEROMs studiecafé.

Aviso en español (pdf)

Aviso em português (pdf)