Center for Renæssancestudier – Københavns Universitet

Engerom > Forskning > Centre og projekter > Center for Renæssances...

Center for Renæssancestudier

Formålet med centret er at fastholde og styrke det tværvidenskabelige miljø for undervisning og forskning i renæssancestudier, der findes indenfor en lang række fagområder: filologi (klassiske og moderne sprog), filosofi, historie, litteraturhistorie, kunsthistorie, performative kunstarter, musikvidenskabe, arkæologi og kirkehistorie.

Om Centret

Centret ønsker at samle både forskere der arbejder med renæssancen som periode, ca. 1350-1650, til dels svarende til det engelske begreb om ’early modern’, og forskere der arbejder med renæssancen som bevægelse, ofte synonym med renæssancehumanismen.

Centret er tværinstitutionelt og inviterer forskere ikke alene fra universiteterne, men også fra museer og biblioteker samt andre kulturinstitutioner.

Formålet er at styrke og fremme de allerede eksisterende kontakter mellem renæssanceforskere i ind- og udland og at etablere nye kontakter.

Centret er ansvarlig for den tværfaglige BA-uddannelse i Renæssancekundskab (tilvalg), som tilbydes ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (KUA). Uddannelsen består af tre moduler på hver 15 ects: Renæssancen i Italien (modul 1), Renæssancen i Europa (modul 2), Europæisk renæssance i et globalt perspektiv – særligt i forhold til den islamiske verden (modul 3). For yderligere oplysninger se: Uddannelser

Find mere information på centrets engelske websted